DiZmetal je osnovan 1994 god. kao obiteljski obrt. Bavi se metaloprerađivačkom djelatnošću. Osnovna djelatnost obrta je strojna obrada metala i nemetala, na klasičnim i CNC strojevima. Uz rad na domaćem tržištu niz godina smo prisutni na tržištu Njemačke.